Škola demokratske pismenosti 01.06.2018. – 16.06.2018.

 

Institut za socijalnu I obrazovnu politiku će sprovesti pilot projekat trening ljudskih prava pod nazivom Škola demokratske pismenosti I  u trajanju od 01.06.2018. do 16.06.2018. u skladu sa zvaničnim udžbenicima Savjeta Evrope za ljudska prava-COMPASS I BOOKMARKS.

Panel-treninzi su koncipirani po sledećim  oblastima a na osnovu anketnog istraživanja o stepenu, obimu I vrstama diskriminacije prema određenim društvenim grupama:

  • Zaštita i unapređenje ljudskih prava djece, žena I žrtava trafikinga; 01.06.2018
  • Zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTIQ osoba 02.06.2018.;
  • Zaštita i unapređenje ljudskih prava OSI  08.06.2018
  • Zaštita i unapređenje ljudskih prava RE populacije  09.06.2018.;
  • Zaštita i unapređenje ljudskih prava zatvorenika,alternativne mjere izvršavanja krivičnih sankcija I mirno rješavanje sporova u poređenju sa praksama EU 15.12.2018.;
  • Zaštita životne sredine i životinja  16.06.2018.;

Na svakom od treninga pored trenera Mitra Radonjića  gosti predavači će biti i poznati civilni aktivisti iz nevladinih organizacija LGBT Forum Progres Bojana Jokić, Aida Petrović koordinatorka nacionalnog skloništa za žrtve trafikinga, NVO Ruka ruci Vladimir Pavićević, Udruženje paraplegičara Cetinje Dejan Tmušić,  NVO Phiren Amenca Elvis Beriša I Ekološki pokret OZON Aleksandar Perović. Svim polaznicima Škole demokratske pismenosti koji su uspješno prođu trening biće uručeni sertifikati dok će ostalima biti uručene zahvalnice za učešće.

Prijavite se na Newsletter!