Škola multikulturalnosti i interkulturalnosti

UNESCO-va definicija kulture kao „…skup distinktivnih duhovnih, materijalnih, intelektualnih i emocionalnih obrazaca nekog društva ili grupe ljudi, zajedno sa njihovom umjetnošću, književnošću, životnim stilovima, načinima zajedničkog života, sistema vrijednosti, tradicija i vjerovanja” podstiče na razmišljanje o raznolikosti, višeznačnosti, višedimenzionalnosti kulturnih razlika u savremenom društvu.  Zaista, govoreći o današnjem društvu nemoguće je ne upotrijebiti pridjev multikulturalno s obzirom na to da sada, više nego ikada, vrlo različite etno-kulturalne grupe žive jedne uz druge. Ove grupe, bilo da žive dugo na istom prostoru, ili su doseljene kroz nove migracione procese, imaju svoje kulturne identitete, osjećanje pripadnosti i lojalnosti, a svako priznavanje ovih grupa podrazumijeva i priznavanje njihovih prava i potreba. Da li, međutim, društvo koje sebe naziva multikulturalnim zaista zadovoljava ove potrebe ili, pod plaštom priznavanja prava svima samo „trpi” različitosti? Da li time možda prikriva isključivanje ili čak neprijateljstvo prema nekim grupama? Da li je multikulturalizam, zapravo ništa drugo do multinacionalizam? Odgovore na ova, ali i mnoga druga pitanja,  ćete saznati tokom trajanja naše Škole multikulturalnosti i interkulturalnosti koju ove godine sprovodimo u partnerstvu sa NVO Savjet za implementaciju omladinske politike.

Prijavite se na Newsletter!