Stigma I diskriminacija osoba koje žive sa HIV/AIDS-om

 

10.09.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje  pod nazivom ,, Stigma I diskriminacija osoba koje žive sa HIV/AIDS-om ‘’u saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike Danilovgrad u okviru oblasti rada Instituta i Savjeta- Borba protiv svih oblika zavisnosti i polno prenosivih bolesti,psiho-fizičko zdravlje mladih i evropske integracije,vladavina prava i razvoj demokratije sa aspekta zaštite ljudskih prava.

Dva osnovna uzroka stigme i diskriminacije identifikovana u društvu  su strah prouzrokovan nedovoljnim znanjem o HIV/AIDS-u I  dominantne vrijednosti, norme i moralno osuđivanje. Ljudi se često plaše da se HIV može prenijeti uobičajenim, dnevnim interakcijama sa osobama koje žive sa HIV-om. Ovaj strah proizilazi dijelom iz socijalnih konstrukcija HIV/AIDS-a koje povezuju HIV sa smrću, krivicom, strahom i užasom i činjenicom da je bolest infektivna i neizlječiva. Prema iskustvu volontera iz Instituta I Savjeta, mnogi ljudi, naročito mlađa populacija u Crnoj Gori su dobro informisani o HIV-u. Ipak, postoji opšte mišljenje da se HIV infekcija događa nekom drugom. Tokom razvoja HIV/AIDS-a u Crnoj Gori HIV je bio povezivan sa marginalizovanim grupama - intravenski korisnici droga, seksualni radnici, muškarci koji imaju seks sa muškarcima. Zbog ove vrste povezivanja, stigma vezana za HIV se zapravo nadogradila na već marginalizovano ponašanje u društvu. U nekim slučajevima korijen stigme je, zapravo, nedostatak specifičnih znanja, ali vrlo često, bez obzira na svijest o tome kako se prenosi HIV, većina ljudi ima iracionalne strahove koji potiču iz drugih izvora. Često, uzroci stigme su duboko ukorijenjeni u nekim stavovima i moralnim osudama.

Doživljaj volontera koji su učestvovali u našem istraživanju je da je glavni razlog stigmatizacije osoba koje žive sa HIV-om upravo strah koji je povezan sa percepcijom ličnog rizika. Ljudi su skloni da potcijene sopstveni rizik od dobijanja HIV-a , što podstiče lične strahove koji su često potisnuti. Zdravstveni radnici koji su učestvovali u fokus grupi u ovoj studiji su pokazali dovoljan nivo osnovnog znanja o HIV-u, ali njihovi stavovi se ne poklapaju uvijek sa njihovim znanjem i stoga ne poštuju uvijek ljudska prava pacijenta. Međutim, utisak je da su ovi stručnjaci bili otvoreni za razgovor o ovim temama što je jako važno za smanjenje stigma I diskriminacije osoba koje žive sa HIV/AIDS-om I prevenciju HIV/AIDS-a.

Predavači su bili izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić I izvršna direktorica Savjeta Milica Đukanović.

Prijavite se na Newsletter!