Trgovina ljudima-zločin koji ne poznaje granice

 

26.10.2018. u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici održano je predavanje pod nazivom,,Trgovina ljudima-zločin koji ne poznaje granice'' u saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike Danilovgrad u okviru oblasti rada Instituta i Savjeta-Borba protiv svih oblika nasilja i ekstremizma i vladavine prava i razvoja demokratije sa fokusom na zaštitu ljudskih prava.

Problem trgovine ljudima, nažalost, sve više postaje aktuelan i na našim prostorima i u skladu s tim i sve više mladih ljudi je izloženo riziku od toga da postanu žrtve trgovaca ljudima. Kroz ovo predavanje učesnici su imali priliku dobiti osnovne informacije o pojavama u svakodnevnom životu koji su povezani sa mogućim rizicima od trgovine ljudima i načinima kako se od njih zaštititi.

Trgovina ljudima podrazumijeva  korišćenje prevare i prinude kako bi se djeca ili odrasle osobe uvele u jedan ropski odnos. Trgovina djecom je najgori oblik iskorišćavanja i zloupotrebe najmlađih, kao i najgrublji oblik kršenja dječijih prava.Ovom prilikom učesnici su mogli da saznaju da su svi ljudi, bez obzira na godine, potencijalne žrtve trgovine ljudima, I da „trgovac“ najčešće putem interneta i društvenih mreža uspostavlja odnos povjerenja sa žrtvama kroz lažna obećanja i laskanje sa ciljem obmanjivanja. Takođe, trgovci su ti koji izmamljuju one informacije koje im omogućuju da žrtvu drže pod ucjenom i kontrolom.

Svake godine, hiljade muškaraca, žena i djece padnu u ruke trgovaca ljudima, u svojim zemljama i inostranstvu.Svaka zemlja u svijetu je pogođena trgovinom ljudima.

Trgovina ljudima je zločin protiv čovječnosti I ona kao takva podrazumijeva sve one situacije kada neko zloupotrebljava životne okolnosti u kojoj se jedna osoba nalazi i primorava je da radi za njega i u njegovom interesu. Pri tom taj neko ne vodi računa o osjećanjima osobe koju iskorišćava, ne poštuje njena ljudska prava i ne vodi računa o teškim posljedicama koje situacija eksploatacije ima na zdravlje, duševni mir i porodicu osobe koju eksploatiše.Trgovina ljudima je krivično djelo što znači da onaj ko trguje ljudima i njihovim radom krši zakon. On krši zakon svoje zemlje, ali i brojne međunarodne zakone, konvencije i protokole.

Predavanje je doprinijelo razvijanju osjetljivosti i razumijevanja ovog veoma ozbiljnog nasilja posebno kod mladih učesnika.

Primjere iz prakse je prisutnima prezentovala Aida Petrović, dugogdišnja aktivistkinja I direktorica Crnogorskog ženskog lobija a predavači su bili izvršni direktor Instituta za socijalnu I obrazovnu politiku I izvršna direktorica Sacjeta za implementaciju omladinske politike Milica Đukanović.

Prijavite se na Newsletter!