Zaštita I unapređenje ljudskih prava djece, žena I žrtava trafikinga

 

01.06.2018. održan je prvi panel – trening u okviru pilot - projekta,,Škola demokratske pismenosti '' pod nazivom ,, Zaštita i unapređenje ljudskih prava Ldjece, žena i žrtava trafikinga''.

Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa problemima, tipovima i obimu diskriminacije prema ženama i djeci ali i sa opasnašću od trafikinga i praksama koje se sprovode u cilju prevencije trafikinga i radu nacionalnog skloništa za žrtve trafikinga.

Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS.

Predavači su bili Mitar Radonjić i Aida Petrović koordinatorka nacionalnog skloništa za žrtve trafikinga.

Prijavite se na Newsletter!