Zaštita i unapređenje ljudskih prava OSI

 

09.06.2018. održan je četvrti panel – trening u okviru pilot projekta  pod nazivom  ,,Zaštita i unapređenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom''.

Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa problemima, tipovima i obimu diskriminacije prema osobama sa invaliditetom i vrstama invaliditeta.

Poseban fokus je stavljen na napredak koje je crnogorsko društvo u posljednje dvije godine ostvarilo u oblasti ljudskih prava osoba sa invaliditetom i naporima koje javne institucije čine kako bi osigurale aktivnu i ravnopravnu participaciju u društvu osobama sa invaliditetom.

Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS.

Predavači su bili Mitar Radonjić i Dejan Tmušić iz Udruženja paraplegičara Cetinje.

Prijavite se na Newsletter!