Zaštita I unapređenje ljudskih prava osoba koje boluju od rijetkih bolesti

 

20.12.2018. održan je peti panel – trening u okviru projekta  koji zajednički sporovode Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Savjet za implementaciju omladinske politike i đački parlament Srednje ekonomske škole Bar  ,,Škola demokratske pismenosti '' pod nazivom ,, Zaštita i unapređenje ljudskih prava osoba koje boluju od rijetkih bolesti''.

Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa problemima, tipovima i obimu diskriminacije prema osobama koje boluju od rijetkih bolesti u Crnoj Gori a diskriminacija se najčešće ogleda u činjenici da osobe koje u Crnoj Gori boluju od rijetkih bolesti jer nemaju mogućnost liječenja, a iz razloga što u Crnoj Gori nema dovoljno edukovanih ljekara za razne tipove rijetkih bolesti.

Izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić, upoznao je prisutne sa svojim 6-godišnjim problemima sa kojima se susreće kao osoba koja boluje od Alportovog sindroma i na svom primjeru najbolje prikazao diskriminaciju sa kojom se susreću osobe koje boluju od rijetkih bolesti.

Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS.

Predavači su bili Mitar Radonjić,Milica Đukanović i Nataša Bulatović direktorica Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore.

Prijavite se na Newsletter!