Zaštita i unapređenje ljudskih prava RE populacije

 

08.06.2018. održan je treći panel – trening u okviru pilot - projekta  ,,Škola demokratske pismenosti '' pod nazivom ,, Zaštita i unapređenje ljudskih prava RE populacije''.

Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa problemima, tipovima i obimu diskriminacije prema osobama RE populacije.

Poseban fokus je stavljen na prevenciju diskriminacije RE populacije u obrazovnom sistemu i vršnjačkom nasilju prema RE populaciji.

Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS.

Predavači su bili Mitar Radonjić i Elvis Beriša iz NVO Phiren Amenca.

Prijavite se na Newsletter!