Zdravi stilovi života I prevencija vršnjačkog nasilja

 

15.02.2019. održan je sedmi panel – trening u okviru projekta  koji zajednički sporovode Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Savjet za implementaciju omladinske politike i đački parlament Srednje ekonomske škole Bar  ,,Škola demokratske pismenosti '' pod nazivom ,, Zdravi stilovi života i prevencija vršnjačkog nasilja''.

Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa definicijama zdravih stilova života, problemima koji se javljaju u pubertetu ali i količinom stresa koja često zna biti uzročnik raznih negativnih tipova ponašanja.

Poseban fokus je stavljen na problem vršnjačkog nasilja i na važnost prevencije istog.

Radionice i vježbe su vodile Ivana Bulatović specijalizant neurologije i Tijana Vuković klinički psiholog iz nvo Futura udruženje za Alchajmerovu bolest.

Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS koje su vodile vršnjačke edukatorke Marija Globarević i Ana Božović.

Prijavite se na Newsletter!