Žene preduzetnice

 

05.11.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje  pod nazivom ,,Žene preduzetnice'' u  saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike Danilovgrad, a u okviru oblasti rada Instituta i Savjeta-rodna i polna ravnopravnost.

U Crnoj Gori žene još nemaju jednaku ekonomsku moć, za razliku od razvijenih privreda u kojima se prepoznaju kao nosioci društvenih promjena i aktivno doprinose napretku zemlje.

To potvrđuju i zvanični statistički podaci po kojima udio žena u preduzetništvu iznosi oko 11 odsto što znači da je, u prosjeku, tek svako deveto preduzeće u našoj zemlji u vlasništvu žena. Na zaključak da Crna Gora prilično zaostaje po ovom pitanju upućuje i podatak o nivou zastupljenosti ženskog biznisa u zemljama EU od oko 30 odsto, ali i zemljama regiona, na primjer u Hrvatskoj oko 33 odsto, a Srbiji oko 26 odsto.

Poznato je da ženski biznis može biti svojevrsni generator novih radnih mjesta i važan izvor ukupnog ekonomskog rasta. Zato se on ne može tretirati kao pitanje rodne ravnopravnosti, već u prvom redu kao ekonomsko pitanje. Puna iskorišćenost potencijala žena u biznisu pretpostavlja zajedničku viziju ključnih aktera u državi, privatnom i civilnom sektoru, koja će rezultirati kreiranjem dugoročne politike i razvojnih mjera koje su u potpunosti usmjerene ka tom cilju. Stvaranje pozitivne klime i organizovane podrške razvoju ženskog preduzetništva direktno će se odraziti na prihode države po osnovu uplate poreza, doprinosa i drugih davanja od "ženskih" preduzeća, na otvaranje novih radnih mjesta, smanjenje nezaposlenosti i veći nivo socijalne sigurnosti. Razvijajući svoje kompanije, žene će postati značajniji akteri u nacionalnoj privredi, a ekonomija zemlje će izvući dobit iz smanjenog siromaštva, većeg stepena zaposlenosti i privrednog rasta a čemu već godinama podršku pruža Investiciono razvojni fond ali I banke koje imaju posebno povoljne kreditne aranžmane za žene preduzetnice.Ali i pored značajnih pozitivnih pomaka, preduzetnička kultura ne priznaje u dovoljnoj mjeri ženu kao ravnopravnog partnera na tržištu, a zbog tradicionalnih shvatanja često joj ne daje ni potrebnu podršku za eventualne inicijative po pitanju pokretanja biznisa.U odnosu na muškarce, žene preduzetnice često imaju nejednak status i kredibilitet, nakon osnivanja sopstvene kompanije treba im više vremena da postanu prihvaćene u poslovnoj zajednici, što utiče na njihovu lošiju startnu poziciju prilikom otpočinjanja, a kasnije i tokom razvoja sopstvenog biznisa.

Predavači su bili izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić I izvršna direktorica Savjeta Milica Đukanović.

Prijavite se na Newsletter!